životopis v bodech

Dalibor C. Vačkář

- se narodil na Korčule v roce1906 v rodině skladatele a dirigenta Václava Vačkáře. Po otci, známém skladateli populárních skladeb, dirigentovi a hudebnímu organizátorovi zdědil velký talent a muzikantský cit.¨


1908- 1912 vyrůstal v Boskovicích.


V roce 1929 absolvoval housle na Pražské konzervatoři u prof. Rudolfa Reissiga
a skladbu u prof. Otakara Šína


Od roku 1929- 1931 studuje na mistrovské škole u Karla Hoffmana, primaria slavného Českého kvarteta a skladbu u Josefa Suka (1931) .


1927- 1929 spolupracuje s Osvobozeným divadlem / plod Ježkova přátelství, lásky k divadlu a k jazzu /, na přání rodičů se odvažuje na koncertní činnost houslisty, talent dostatečně prokázal tím, že konzervatoř absolvoval provedením I. Szymanovského koncertu, poprvé v podání českého houslisty, k němuž napsal vlastní kadenci, kterou plně uspokojený skladatel autorizoval a na mistrovské škole absolvoval přednesem vlastní houslové sonáty.


V roce 1934- 1945 energicky přerušuje improvizace a přijímá na 11 let práci člena rozhlasového symfonického orchestru, při niž se dá relativně nejspíš psát.


V této době rozvíjí svoji literární činnost jako básník, ale později i jako dramatik.


1946- 1949 Odchází z rozhlasového orchestru (housle navždy ukládá do pouzdra ) a věnuje se plně skladbě. 


Dva roky spojuje s dramaturgickou a scenáristickou činností v Čs. Státním filmu, a to ho také podnítilo k vzniku několika jeho filmových hudeb /např. " V horách duní ", " Podobizna", " O ševci Matoušovi ", " Divá Bára ". 


1949 působí pouze jako skladatel , vedle symfonické skládá hudby k filmům.
1954 napsal hudbu k baletu Švanda Dudák, který byl uvedený na scéně ND
1960 balet Sen noci Svatojanské- nakonec nerealizován

Od roku 1968- 1973 umělecký pobyt ve Švýcarsku, na pozvání hudebního mecenáše p. Webera.


Od roku 1973 až do své smrti v r.1984 působí v Praze, kde skládá.


Vložte svůj text...