Tomáš Vačkář  31. 7. 1945 - 2. 5. 1963


Studoval od r.1959 do r.1963 na Pražské konzervatoři u Emila Špačka hru na bicí nástroje, hru na klavír u Berty Kabeláčové- Rixové a skladbu u Zdeňka Hůly. 

Tvořil v rozmezí tří let (1960-1963) pod dohledem svého otce, který jeho skladby také redigoval.


Skladby :


Ad libitum (Sonatina pro klavír)

Ad libitum (Concertino capriccioso pro flétnu, kytaru a marimbu)

Perspektivy (10 skladeb pro klavír, 1963)

Requiem (zůstalo nedokončeno)Concertino 

Recitativo

Tři dopisy dívkám (Písně na slova studentské poesie pro střední hlas a orchestr, také v úpravě pro zpěv a klavír)

Metamorfózy

Sedm zamyšlení (Scherzo melancolico pro orchestr)

Teenagers (klavír)


Kromě hudby se věnoval i studiu kresby u L. Jiřincové.

obrazy, pastely, kresby...