Koncerty

Appellatio- Koncert pro smyčcové kvarteto 

Skladatelský vývoj Dalibora C. Vačkáře rozčlenily zásadní životní okolnosti do pěti vývojových kapitol.
Prvá (1932-45) je dobou lidského a uměleckého hledání a zakotvování.
Po absolutoriu je dva roky bez zaměstnání, pak krátce diriguje v Tylově divadle (je třeba se živit), spolupracuje s Osvobozeným divadlem (plod Ježkova přátelství, lásky k divadlu a k jazzu), na přání rodičů se odvažuje na koncertní činnost houslisty, ale v r. 1934 energicky přerušuje improvizace a přijímá na 11 let práci člena rozhlasového symfonického orchestru, při níž se dá relativně nejspíš psát. Sukův vliv působí v této době stále ještě silně....
Druhé období (1945-49) mohli bychom charakterizovat jako období vyrovnání se s válkou a radostného vykročení do nových nadějí osvobozené republiky. Vzniká cyklus vznosných a zvukově rozhořelých mužských sborů "Revoluční písně" (1945), krevnatá a mladistvě temperamentní Symfonietta pro smyčce, lesní roh a klavír (1949) a zvláště dvě vokální symfonie: citově vybuchující a v opojné pocity národní svobody se nořící druhá, nazvaná "Země vyvolená" (1947, s verši V. Dyka, J. Seiferta a F. Hrubína) a proti znovu se kupícím mrakům nového válečného nebezpecí vášnivě vystupující IV. symfonie "Mírová" na vlastní text (1949). Vačkář se tehdy pracovně na 2 roky spojuje s dramaturgickou a scenáristickou činnosti v Čs. státním filmu, a to také podnítilo vznik několika jeho filmových hudeb (např. "V horách duní", "Podobizna", "O ševci Matoušovi", "Divá Bára")...
Třetí Vačkářovo vývojové období (1950-62) reaguje na estetické podněty 50. let prohloubením zpěvnosti a českosti. Tendence zjednodušení, některé autory tehdy přivádějící až k nebezpečí primitivismu, dotýká se Vačkáře málo: nemusí demokratičnost hudební řeči a její národní vyhranění přijímat jako aktuální převlek - je takový od své přirozenosti, jen uzda upřímnosti a vztahu ke klasikům 19. století je teď poněkud povolena. Znovu se objevují inspirace dětmi, k nimž - sám vzezřením "věčný chlapec" - lne s nepředstíranou srdečnosti (ukolébavky "Rodiče a děti" - 1951, komorní kantáta "Děti dospělým" - 1952, půvabná hudba k filmu "Pyšná princezna"). Přibývá několik dalších filmových hudeb, psaných poctivě, bez rutiny a se sdílností, jež se musí dotknout každého (např. "Past", "Milujeme", "Dovolená s Andělem", "Tajemství krve", "Roztržka")...
Závěr třetí vývojové kapitoly Dalibora Vačkáře rozvíjí podnět "Preludia a proměn" třemi skladbami, v nichž jsou již úskalí normativní estetiky 50. let plně překonána projevem zralým, stavebně, stylisticky i zvukově mistrovským a obsahově závažným ("Dialogy" pro sólovou violu - 1961; sonáta pro housle a klavír "Dedikace" se čtyřmi portréty učitelů Reissiga, Šína, Hoffmanna a Suka - 1961, na desce Supraphon SV 8406 v dokonalé nahrávce J. Suka a J. Panenky; klavírní fantazie na Schubertovo téma "Oblouk" - 1962). Ke jmenovaným kompozicím patří také Koncert pro smyčcové kvarteto (1962) z této desky, čtyřvětá práce, plná vzrušení a rychlých i nečekaných náladových proměn, zvrásněná rubaty a rozevlátá evolucemi kadencí a originální vypjatou koncertantností všech čtyř nástrojů kvarteta...
Koncertem pro smyčcové kvarteto a brzy na to Komorním koncertem pro fagot a smyčce začal Dalibor Vačkář své tvůrčí období, jež by mohlo být nazváno koncertantním...
Pátá vývojová Vačkářova kapitola obnovila tendenci koncertantnosti z přelomu let 1962-63: chce věnovat postupně každému z dnes používaných hudebních nástrojů žánrově různě řešené skladby, v nichž by se mohla plně projevit jejich (a sólistova) individualita. Vzniká - většinou s představou hry konkrétního sólisty, nebo přímo na objednávku - řada nových koncertů, v nichž je sólový nástroj - klasický či periferní - obklopen orchestrem, případně zvláštním souborem jako "svým světem", prostředím, k němuž patří, s nímž rozmlouvá nebo se pře.
Jaroslav Šeda


Jazzový koncert pro trubku, klavír a bicí nástroje s kontrabasem 

Seznam skladeb 

Concerto da camera pro fagot a komorní orch. S 4190ČR

Concerto grosso pro soprán saxofon, akordeon a kytaru O 6866ČR

Concerto grosso- soprán saxof,akordeon,kytaru, orch 25´ (1967) 8903 ČHF

Koncert C dur pro housle a orch. (1958) S 3009ČR

Koncert pro cembalo O 7061ČR

Koncert pro klarinet S 5260ČR

Koncert pro klarinet, s orch smyčců, žesťů a bicích 4589,6025 ČHF

Koncert pro trubku O 6761,S 4189ČR

Koncert pro hoboj 6943 ČHF

Koncertní hoboj Oboe concertante 7986 ČHF

Oboe concertante pro hoboj a orchestr (1977) S 7721 ČR

Koncert pro smyčcový kvartet (1962) 010285 ČHF

Komorní koncert pro fagot a smyčcový orchestr 4085 ČHF

Legenda o člověku pro cembalo, dech., bicí 23´ (1965) 2316 ČHF

Story in 5 chapters pro klarinet a smyčc.orch,s bicími nástr. 20´ (1970) 6206 ČHF

Z dětského světa-koncert pro soubor bicích nástrojů (1970) IM 6163, IM 6164,

O 2500,Rp 1204,ČR

Z dětského světa , koncert pro 5 skupin bicích nástrojů 6207,06917-8 ČHF