Dalibor C. Vačkář
 
 
Dalibor C. Vačkář *19.9.1906 Korčula, Chorvatsko +21.10.1984 Praha byl synem českého skladatele a kapelníka Václava Vačkáře (1881-1954), který působil v Polsku, Rusku a Chorvatsku. Natrvalo přesídlil do Prahy, kde působil v různých symfonických a operních orchestrech jako hráč na housle a trubku. Kvůli ušní chorobě se posléze věnoval převážně skladbě, skládal populární valčíky, pochody a zábavnou hudbu a do hudebního života se zapojoval i jako organizátor.
Dalibor Vačkář studoval v letech 1923-9 na pražské konzervatoři housle (Rudolf Reissig) a skladbu (Otakar Šín), na mistrovské škole navázal u Karla Hoffmanna (housle) a Josefa Suka (skladba). Po konzervatoři krátce řídil orchestr Tylova divadla, spolupracoval s Osvobozeným divadlem a koncertoval. V letech 1934-45 byl houslistou rozhlasového symfonického orchestru, od roku 1945 do roku 1947 pracoval pro film jako dramaturg a scénárista. Od konce 40.let se pak úplně zaměřil na skladbu a spisovatelství. Pod pseudonymem Dalibor C. Faltis vydal několik básnických sbírek a hru Veronika, která sloužila jako námět stejnojmenné opeře R. Kubelíka. Pro zábavnou hudbu užíval pseudonymu Pip Faltis, Petr Filip, Tomáš Martin nebo Karel Raymond. Jako skladatel zasáhl do mnoha žánrů. V meziválečném období měl blízko k neoklasicismu (Trio giocoso op.9 1939, Smoking sonata pro klavír 1936). Velký smysl pro instrumentaci prokázal v orchestrálních skladbách, je autorem 5 symfonií ( č.1 Optimistická 1941, č. 2 Země vyvolená 1947, č. 3 Smoking-Symphony 1948, č. 4 Mírová 1950, č. 5 Pro iuventute 1983). Z koncertantních skladeb Český koncert pro klavír 1953, houslové koncerty, Jazzový koncert pro trubku, klavír a bicí nástroje s kontrabasem 1964. Z písňových cyklů uveďme Pouťové boudy 1933, 3 milostné písně 1958. Početná je jeho tvorba filmová (Podobizna 1949, Divá Bára 1949, Pyšná Princezna 1953, Dovolená s Andělem 1954, Tajemství krve 1954). Zajímavá je nonkonformní klavírní trilogie Monogramy, Portréty, Juniores (1982).
 
Vačkář se autorsky podílel na vydání knihy svého otce Václava Instrumentace symfonického orchestru a hudby dechové (1954). Jeho syn Tomáš, nadějný mladý skladatel, tragicky zahynul.
 
Dalibor C. Vačkář was born on September 19, 1906 , on the Island of Korcule in the Adriatic, a son of Vaclav Vackar, a musician who later became synonymous with Czech popular music, and Johanna Faltys, an actress. A multi-talented young man, Dalibor C.Vačkář studied composition with Josef Suk ( a pupil of Antonin Dvorak) , and violin with Karel Hoffman at the Prague Conservatory of Music and Master school, graduated 1931.
His early compositions reflect the influence of his teacher Josef Suk. They are lyrical, heartfelt and contemplative, and express new formations of harmony and timbre. However, the new musical language of pre-war modernism and the spontaneity of jazz prompted him to set out on his own compositional path. From early on he was attracted to solo and concert compositions for a wide variety of instruments. The source of this can be found in part in the legacy of his father, the popular composer of waltzes, marches sernades and songs with whom he also wrote a very popular "Instrumentation for symphony orchestra and brass music“ and also from his own experience as a professional instrumentalist. He created two violin concertos, a piano concerto, a concert for organ, harpsichord, oboe, clarinet, concerto for basoon, a jazz concerto for trumpet, a concerto for percussions, and one for trombone. All these works have in common unusual and interesting instrumental combinations and rythmic drive. Notable among his chamber music compositions are: Conceerto for string quartet, , 2 sonatas for violin and piano - Dedication and Musica intima, Furiant for string trio, the brass quintet, compositions for guitar and flute, guitar and cello, for trumpet and organ, numerous pieces for piano and other. When he reached the zenith of his creativity, Dalibor C.Vačkář became a wholeheartdly modern composer who, nevertheless, remained true to his Czech roots. In all of his music, harmonies, rhytms and instrumentation are marked by great gusto and dialogue between his inner self and the „roaring world“ outside. From his orchestral works the most accomplished are: Smoking symphony, third of his five symphonies, the Symphoniette for French Horn, Piano and Orches-tra, the Symphonic Scherzo, the Furiant, the Appelatio fot Orchestra and Choir Prelude for Chamber Orchestra, Extempore 84 and a wide range of vocal compositions. Additionally, bis pouplar dance songs and numerous film scores were widely popular in the Czech Republic and won him a permanent place in the hearts of many native listeners. Dalibor C.Vackar died in Prague on October 21, 1984.
Hudba k filmu / Film Music:
 
Nejlepší ženská mého života (1968) 
Alibi na vodě (1965) 
Hvězda zvaná Pelyněk (1964) 
Kde alibi nestačí (1961) 
 
1959-1950: 
Slečna od vody (1959) 
Roztržka (1956) 
Nezlob, Kristino! (1956) 
Anděl na horách (1955) 
Hudba z Marsu (1955)
Expres z Norimberka (1953) 
Tajemství krve (1953) 
Dovolená s Andělem (1952) 
Pyšná princezna (1952) 
Milujeme (1951) 
Milujeme (1951)
DS-70 nevyjíždí (1951) 
Past (1950) 
Malý partyzán (1950) 
 
1949-1940: 
Divá Bára (1949) 
Dvaasedmdesátka (1948) 
O ševci Matoušovi (1948) 
Podobizna (1947) 
Nerozumím (1947) (středometrážní)
Alena (1947) 
V horách duní (1946) 
Píseň lásky (1940)